Agartz & Serneholt Redovisning

 

 

 

 

 

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla kompetens, kvalitetoch arbetsverktyg, för att

du som kund alltid ska få ett relevant och utvecklande beslutsunderlag till ett lågt pris.

 

 

År 2012 fick vi utmärkelsen "God Kreditvärdighet" som är den högsta möjliga ratingen då vi ännu inte fyllt 10 år.

Reko

 

Reko är ett ramverk med grundläggande principer och riktlinjer för att skapa kvalitativa redovisningstjänster. Konceptet bygger på att skapa kvalitet direkt i produktionen istället för rättelser eller revision i efterhand.

 

Bokslutsrapporten utgör i sin tur att kvitto och kvalitetsbevis på att redovisningen utförts i enlighet med Reko.

 

 

Med hög kompetens har vi full kontroll på siffrorna, ordning och reda på papprena vilket ger våra kunder mer tid över till annat!

Sveriges Redovisningskonsulters Förbund

 

SRF genomför kvalitetskontroll på alla sina auktoriserade redovisningskonsulter vart sjätte år. Däremellan görs uppföljningar med så kallade självdeklarationer. Syftet är att säkerhetsställa att man arbetar i enlighet med god sed och följer standarden för redovisningskonsulter.