Agartz & Serneholt Redovisning

Ekonomiöversikt

 

Vi erbjuder alla våra kunder Ekonomiöversikt som är ett presentationsvertyg som på ett enkelt och pedagogiskt sätt visar ditt företags siffror i form av staplar och grafer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbfakturering Nyhet!!

 

Med Webbfakturering skapar och skickar du fakturan till kund på

enklast möjliga vis

Webbfakturering levererar sedan underlagen till oss med

automatik. Du kan fakturera från vilken dator som

helst med internetkoppling. Webbfakturering fungerar även på iPhone, iPad och Android-baserade enheter.

 

 

 

Vi ger dig tid att göra bra affärer!

Våra Tjänster

 

 • Bolagsbildning
 • Bokföring
 • Skattedeklarationer
 • Månadsbokslut
 • Årsbokslut
 • Årsredovisning
 • Bokslutsrapport
 • Inkomstdeklaration
 • Löneadministartion
 • Privata deklarationer
 • K10 för delägarna
 • Ekonomiöversikt
 • Webbfakturering